Politica Green Net SA privind protecția datelor cu caracter personal

Green Net SA ( cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, Nr. 187B, Etaj 4 si 5, Sector 1, CUI: RO 12163923, Nr. Reg. Com: J40/7800/1999, cont IBAN: RO51BRDE450SV00991354500, deschis la Banca: BRD GSG SMCC) prelucrează date cu caracter personal care privesc clienții persoane fizice/juridice în cadrul activității sale. Green Net acordă importanța cuvenită datelor pe care dumneavoastră i le furnizați, indiferent de modul în care colaborați cu aceasta, în vederea respectării dreptului dumneavoastră la viață privată.

Vă asigurăm că atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice alt mod date cu caracter personal respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

În scopul asigurării confidențialității, Green Net își instruiește cu regularitate angajații astfel încât aceștia să cunoască și să respecte principiile statuate în materie de protecția datelor de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016. În funcție de categoria persoanelor vizate, diferitele categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate astfel încât să fie respectat principiul necesar și proporțional în raport cu scopul prelucrării.

Putem prelucra datele dumneavoastră în măsura în care ni le-ați furnizat prin aderarea la programul de fidelitate pentru cardul Beautik, completând formularul pus la dispoziție de angajații magazinelor Beautik sau prin crearea unui cont pe site-ul www.beautik.ro în vederea plasării de comenzi. Temeiul prelucrării datelor poate fi reprezentat de întreprinderea demersurilor, la cererea persoanei vizate, în vederea încheierii unui contract.

Scopul prelucrării datelor în cazul contului online poate fi reprezentat de: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.beautik.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Scopul prelucrării datelor furnizate prin completarea formularului de card este legat de acordarea reducerii de 5% în cazul cumpărăturilor de minim 600 de lei, valabilă pe o perioadă de 1 an și acordarea reducerii de 10% în cazul cumpărăturilor de minim 1200 de lei, valabilă pe termen de 1 an, și care poate fi utilizată o singură dată. Temeiul prelucrării datelor este consimțământul.

În ceea ce privește activitatea de marketing, precizăm că în e-mailurile sau buletinele informative de marketing direct care vi s-ar putea trimite va exista întotdeauna un link pe care puteți face click pentru a vă dezabona și a nu mai primi informații promoționale de la noi.

Green Net garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților săi în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal sunt stocate de Green Net pe servere care îi aparțin, acestea fiind gestionate printr-un sistem informatic care asigură un nivel adecvat de securitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este impusă prin lege. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: de informare, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție la prelucrarea datelor (din motive care țin de situația particulară), de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Totodată, persoana vizată are dreptul să solicite ștergerea datelor (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în materie).

Green Net își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste condiții pentru protejarea vieții private, dar mereu în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile. Modificările vor fi aduse la cunoștința persoanelor vizate prin publicarea pe site-ul www.beautik.ro.

Vă puteți exercita drepturile folosind formularul pus la dispoziție aici, Bucuresti, Calea Dorobantilor, Nr. 187B, Etaj 4 si 5, Sector 1, cod postal 010565 sau prin transmiterea acestuia la adresa de e-mail: office@greennet.ro

Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu Green Net, pot fi adresate la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336

București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212

 

Director General,

Andreea Gheorghiu